Znamy Laureatów III edycji Konkursu “Wyróżnienie Białej Wstążki”!

Finał III edycji Konkursu rozpoczął się o godz. 12.00 od panelu dyskusyjnego zorganizowanego przez Cenutrm Praw Kobiet, pt.: Mężczyźni przeciwdziałają przemocy ekonomicznej wobec kobiet.

Zgłoszonych Kandydatów 29 listopada 2012 r. wyróżniła Kapituła Konkursowa, w skład której wchodzą Panie: Prezydentowa Jolanta Kwaśniewska, Urszula Nowakowska, Krystyna Kofta, Nina Kowalewska – Motlik, Elżbieta Pomaska, Irena Santor, Bożena Toeplitz oraz – jeden z pomysłodawców konkursu – Kazimierz Walijewski.


Kapituła postanowiła uhonorować Białymi Wstążkami Panów w aż
ośmiu kategoriach:

  •  Wymiar sprawiedliwości:

Jarosław Polanowski – wybitny ekspert w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Prawnik, prokurator apelacyjny oddelegowany do Prokuratury Okręgowej w Warszawie, członek Rady ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Ekspert i współpracownik Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz licznych organizacji pozarządowych, zajmujących się problematyką przemocy w rodzinie.
 

  • Organy ścigania:

Jarosław Barski – policjant i prawnik – udziela porad prawnych oraz informacji z zakresu działania policji, wspierając i motywując do działania. Walczy z przemocą wobec kobiet, niejednokrotnie angażując się w indywidualne interwencje m.in. na rzecz Terenowego Oddziału Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Zielonej Górze.

  •  Instytucje i organizacje pomocowe:

Marek Prejzner – pracownik Instytutu Prewencji Przemocy w Warszawie. Panelista pierwszej edycji Konkursu, od blisko 12 lat czynnie uczestniczy w budowaniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przenosząc na grunt polski doświadczenia amerykańskie i pracując między innymi ze sprawcami. Szkoli nowych pracowników i wolontariuszy, ucząc ich sztuki psychologicznej oraz pracy nad trudnymi przypadkami.

  • Osoba publiczna:

Krystian Legierski – prawnik pracujący m.in. dla Stowarzyszenia Lambda , przedsiębiorca, działacz na rzecz obrony praw mniejszości oraz wolności i tolerancji światopoglądowej. Absolwent wydziału prawa i administracji Uniwersytetu Warszawskiego, szkoły Praw Człowieka w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz Centrum Prawa Amerykańskiego Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Floryda. Wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku gender. Współtwórca senackiego projektu ustawy o rejestrowanych związkach partnerskich.

  •  Instytucje publiczne:

Grzegorz Obłękowski – od 2006 roku pełni funkcję zastępcy Prezydenta Miasta Żyrardowa. W swoich działaniach – jako jeden z priorytetów – określił walkę z przemocą w rodzinie, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet. Niejednokrotnie – poza obowiązkami zawodowymi – służył poszkodowanym skuteczną pomocą, niestrudzenie szukając rozwiązań umożliwiających im powrót do normalnego życia.

  • Pracodawca – sponsor:

Ryszard Kowalski – pracodawca, który wspiera kobiety znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej. Pracownikom, którym grozi eksmisja czy egzekucja komornicza, pomaga regulować długi za nieopłacone czynsze. W sposób szczególny wspiera matki, które mają problemy z mężami alkoholikami i narkomanami. Pomaga przy zgłaszaniu dzieci do żłobka czy przedszkola, udziela wsparcia finansowego na święta, organizuje wigilie dla osób potrzebujących i ubogich, kupuje sprzęty codziennego użytku.

  •  Osoba prywatna:

dr Tomasz Skalski – walczy o partnerskie traktowanie kobiet i ich prawo do stanowienia o sobie, przekazując im narzędzia do budowania samoświadomej postawy, opartej o rozpoznanie najgłębszych wartości i prawdziwej życiowej misji. Wbrew społecznym oczekiwaniom przekonuje Polki, że nie muszą być wielozdaniowe, aby poczuć się szczęśliwymi i spełnionymi. Stworzył od podstaw program mający na celu pomoc kobietom w przebiciu się przez mur niemożności. Wierzy, że w każdym człowieku elementy żeńskie i męskie wzajemnie się wspierają i rozwój człowieka jest niemożliwy bez ich symbiozy.

  •  Media:

Program UWAGA! TVN – program podejmujący trudne tematy. Reporterzy UWAGI! TVN prezentują widzom poruszające historie, również te związane z przemocą wobec kobiet. Zwracają uwagę na problemy dnia codziennego swoich bohaterów. Dziennikarze UWAGI! nie przechodzą obok nich obojętnie. Pukają do drzwi, szukają winnych, zadają trudne pytania. Dzięki ich uporowi opinia publiczna jest informowana o różnorodnych przejawach niesprawiedliwości, również tej dotykającej kobiety- ofiary przemocy. Społecznym przesłaniem mediów winno być poszukiwanie takich rozwiązań i ukazywanie takich spraw, które wskazują krzywdzonym sposoby wyjścia z trudności i są dla nich iskierką nadziei. Program UWAGA! TVN podejmuje to wyzwanie.


Kapituła postanowiła przyznać jedno specjalne wyróżnienie Panu Lee. A. Feinsteinowi, Ambasadorowi USA w Polsce w latach 2009-2012 za wrażliwość i otwarcie na temat przemocy wobec kobiet, jak również sympatię okazywaną inicjatywie Wyróżnienia Białej Wstążki.