“System przeciwdziałania przemocy w Polsce – sukcesy, wyzwania, przyszłość”

 

 

W dniu 20 czerwca 2013 Prezeska Zarządu naszej Fundacji, Jolanta Kwaśniewska, wzięła udział w konferencji zorganizowanej przez krakowski Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Komendę Wojewódzką Policji oraz Krakowską Akademię im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego pt. – „System przeciwdziałania przemocy w Polsce – sukcesy, wyzwania, przyszłość”. Była to już jedenasta wojewódzka konferencja poświęcona tematyce przeciwdziałania przemocy w rodzinie.


Prezeska Zarządu zaprezentowała doświadczenia naszej Fundacji przy współorganizowaniu – wspólnie z Fundacją Centrum Praw Kobiet – konkursu dla mężczyzn Wyróżnienie Białej Wstążki.


Celem konferencji było przedstawienie sukcesów systemu przeciwdziałania przemocy w Polsce wynikających z realizacji Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz wyzwań związanych z uwzględnieniem w systemie nowych uwarunkowań prawnych, jak również uhonorowanie laureatów Małopolskiego Konkursu „Przeciw przemocy” na najlepsze działania interdyscyplinarne, prowadzone na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.


Zwycięzcami IV edycji konkursu zostali:


W kategorii działania powiatowe „Przeciw przemocy” – Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej.
W kategorii działania gminne „Przeciw przemocy” – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie.
Kapituła konkursu przyznała również wyróżnienia w kategorii działania powiatowe „Przeciw przemocy” dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie, a w kategorii działania gminne „Przeciw przemocy” – Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Tarnowie.


Dziękujemy gospodarzom konferencji za świetną organizację i wspaniałe przyjęcie!