Sprawozdanie ze zbiórki publicznej

Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie bez Barier” z siedzibą przy Alei Przyjaciół 8 lok. 1a, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, XII Wydział Gospodarczy KRS o numerze 0000167578, na podstawie Decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych  nr 192/2012 z dnia 25 lipca 2012 roku, przeprowadziła zbiórkę publiczną w formie sprzedaży w drodze aukcji piłki futbolowej z autografami reprezentacji Hiszpanii w cenie wywoławczej 1500 zł.,  w wyniku której zebrano 12 600 zł (słownie: dwanaście tysięcy sześćset złotych). Aukcja trwała od 13 do 27 sierpnia 2012 roku. W ramach drugiej formy zbiórki publicznej, jaką były dobrowolne wpłaty na konto o numerze 53 1030 1016 0000 0000 0347 4089, Fundacja nie zebrała żadnych środków. Zbiórka publiczna odbywała się do dnia 30 czerwca 2013 roku na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.


Całość zebranych środków została przeznaczona zgodnie z deklarowanymi założeniami – na wykonanie projektu rozbudowy budynku Kliniki Pediatrii, Hematologii, Onkologii i Endokrynologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
By zrealizować powyższy cel cała kwota wraz z odsetkami została przekazana 5 lipca 2013 r. na konto Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Dzieciom z Chorobą Nowotworową „Pomóż Dziecku Wyzdrowieć”, którego misją jest udzielanie wsparcia Klinice Pediatrii, Hematologii, Onkologii i Endokrynologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, w tym w rozbudowie tejże kliniki.


Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie Bez Barier” nie poniosła żadnych kosztów związanych ze zbiórką.


Pragniemy podziękować naszym partnerom – Fundacji Radia Zet oraz serwisowi Allgero – za zaangażowanie w zbiórkę, a zwycięzcy aukcji za emocjonującą licytację.