Jak ważną jest rola kobiet w biznesie – wykład dla MetLife Amplico

MetLife Amplico wdraża program „Różnorodności i Integracji”, którego celem jest promowanie różnorodności w strukturach firmy i wykorzystanie potencjału pracowników bez względu na ich płeć, wiek czy sprawność fizyczną. 23 października Pani Prezydentowa Jolanta Kwaśniewska przeprowadziła wykład dla MetLife Amplico w ramach inauguracji globalnego projektu MetLife: Diveristy&Inclusion. Wykład poruszał kwestię roli kobiet w biznesie.

Szacunek dla różnorodności i zapobieganie wykluczeniu są głęboko zakorzenione w kulturze MetLife. Dla firmy, która prowadzi działalność na całym świecie, różnorodność – w kontekście płci, pochodzenia i wieku – jest siłą napędową rozwoju i osiągania sukcesów, ponieważ pomaga nam lepiej zrozumieć, doceniać i przedstawiać specyficzne punkty widzenia pracowników, klientów i partnerów biznesowych. Program „Różnorodności i Integracji” ma zasięg zarówno globalny, jak i lokalny.

Aby zrealizować założenia programów powołano specjalne zespoły ds. różnorodności, które są odpowiedzialne za kwestie związane z: aktywowaniem kobiet w środowisku biznesowym, wykształceniem, niepełnosprawnością, czy różnorodnością kulturową. W tej chwili w spółkach MetLife na całym świecie działa kilkanaście takich zespołów . Są obecne na czterech kontynentach – znajdziemy je w takich krajach jak Meksyk, Brazylia, Indie czy Japonia. Cały czas rozwijane są kolejne. Teraz nadszedł czas na Polskę.

Priorytetem MetLife Amplico jest wspieranie działań wyrównujących szanse kobiet w biznesie. Celem tych działań jest doprowadzenie do tego, by proporcja kobiet i mężczyzn w firmie wynosiła 50:50, zwłaszcza na poziomie kadry zarządzającej średniego szczebla. Dlatego przy okazji wdrażania strategii „Różnorodności i Integracji” uruchomiono Klub Kobiet w Biznesie, który będzie działał w ramach tzw. Global Women’s Network – społeczności kobiet w MetLife.

Najważniejszym celem działalności Global Women’s Network jest inicjowanie działań ukierunkowanych na zatrudnianie kobiet oraz określenie szans i zadań rozwojowych, które pozwolą stworzyć grupę przyszłych liderek.

– Jednym z bardzo ważnych celów, które chcemy osiągnąć w najbliższym czasie, będzie wprowadzenie mechanizmów ułatwiających kobietom powrót do pracy po urlopie macierzyńskim (m.in. poprzez wprowadzenie elastycznych godzin pracy i mentoring). Gdy kobiety znajdą się w takiej sytuacji to największym problemem – co potwierdzają statystyki – jest to, że od momentu powrotu do pracy nie awansują tak szybko jak mężczyźni. Jesteśmy zdecydowani to zmienić – powiedziała Elisabeth Nieto, Dyrektor ds. Globalnej Różnorodności i Integracji w MetLife, podczas inauguracji strategii „Różnorodności i Integracji” w Polsce.

Gościem specjalnym spotkania inauguracyjnego była Pani Prezydentowa Jolanta Kwaśniewska, prezeska Fundacji „Porozumienie bez Barier” i jedna z założycielek Kongresu Kobiet.

Po pierwsze – chciałabym ,aby kobiety w Polsce i na świecie na tym samym stanowisku, z tym samym wykształceniem i doświadczeniem zarabiały tyle samo co mężczyźni.
Po drugie – aby w podejmowaniu decyzji brały udział zarówno kobiety jak i mężczyźni. Wówczas gdy uwzględnimy kobiecy i męski punkt widzenia uzyskamy najlepszą synergię przekładająca się na efektywność działania firmy. –
powiedziała Jolanta Kwaśniewska.

„Różnorodność w organizacji jest programem działań zorientowanym biznesowo, które nie wiążą się z dodatkowym kosztem dla firmy. To chęć osiągnięcia dodatkowych korzyści i poprawy wyników finansowych poprzez wyzwolenie potencjału zasobów, którego jeszcze nie wykorzystujemy. Dla nas różnorodność jest ważna ze względu na nasze podejście do klientów. Nasi klienci są różnorodni, więc struktura naszej firmy powinna tę różnorodność odzwierciedlać” – powiedział Łukasz Kalinowski prezes MetLife Amplico na zakończenie spotkania inaugurującego strategię „Różnorodności i Integracji”.

Kolejne etapy polskiej edycji programu to wprowadzenie programów szkoleniowych dla kobiet, zapewnienie wsparcia psychologicznego i kontynuacja współpracy z zewnętrznymi organizacjami, które wspierają różnorodność w miejscu pracy, takimi jak Lewiatan. We wrześniu tego roku podczas zorganizowanego przez Konfederację Lewiatan „Europejskiego Forum Nowych Idei” (EFNI), MetLife Amplico było organizatorem debaty pt. „Jak polityka różnorodności wpływa na konkurencyjność firmy?”. Podczas debaty jej uczestnicy, reprezentanci biznesu, rządu, placówek naukowych i różnych organizacji, dyskutowali, między innymi, o tym, jak przekonać pracodawców i pracowników, że różnorodność w firmie oznacza sukces.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji!