Apel Amnesty International – Stop przemocy wobec kobiet

W kwietniu 2012 roku Prezeska Fundacji Jolanta Kwaśniewska wystąpiła do Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska z apelem o podpisanie i ratyfikowanie Konwencji Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.

Dziś, Amnesty International apeluje o jak najszybszą ratyfikację Konwencji.


Dołącz i złóż swój podpis!

>>KLIKNIJ<<