MARCELINA ZAWADZKA POPROWADZI GALĘ FINAŁOWĄ IV EDYCJI KONKURSU “WYRÓŻNIENIE BIAŁEJ WSTĄŻKI”!

Marcelina Zawadzka – Miss Polonia 2011 i pierwsza od 1989 roku reprezentantka Polski w Konkursie Miss Universe, która zakwalifikowała się do finałowej 16-tki, poprowadzi Galę IV edycji Konkursu „Wyróżnienie Białej Wstążki” już 2 grudnia b.r. w Teatrze Kamienica w Warszawie. Wydarzenie organizowane przez Fundację Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie bez Barier” i Centrum Praw Kobiet ma na celu wybór Mężczyzn, którzy aktywnie sprzeciwiają się przemocy wobec kobiet.


„Białą Wstążką” nagrodzeni zostaną mężczyźni zatrudnieni w instytucjach pomocowych (fundacjach, stowarzyszeniach, ośrodkach pomocy społecznej i innych placówkach pomocowych), pracodawcy, pracownicy służb mundurowych oraz mężczyźni angażujący się w niesienie pomocy krzywdzonym kobietom całkiem prywatnie. Zgłoszenia przyjmowane są do 22 listopada b.r. poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie www.bialawstazka.org. Kandydatów mogą zgłaszać pokrzywdzone kobiety, pracownicy instytucji i organizacji pozarządowych oraz wszelkie inne osoby.


Laureatów wybierze Kapituła Konkursowa, w skład której weszły Panie: Prezydentowa Jolanta Kwaśniewska, Urszula Nowakowska, Krystyna Kofta, Nina Kowalewska – Motlik, Elżbieta Pomaska, Irena Santor, Bożena Toeplitz oraz jeden z pomysłodawców konkursu: Kazimierz Walijewski..

„Jestem szczęśliwa, że mogę włączyć się w tę wspaniałą inicjatywę. Na przestrzeni lat, miałam okazję wielokrotnie uczestniczyć w wielu społecznych projektach i akcjach niosących pomoc potrzebującym. Wyróżnienie „Białej Wstążki” jest dla mnie wydarzeniem szczególnym, podczas którego wspólnym głosem mówimy NIE! – przemocy wobec kobiet” ocenia Marcelina Zawadzka.

Celem akcji jest zwrócenie uwagi na fakt, że postawa, jaką prezentują mężczyźni prywatnie oraz ich stosunek do społecznych ról kobiet i mężczyzn, mają ogromny wpływ na działania podejmowane przez nich w innych obszarach życia. Pomysł „wyróżnienia” nawiązuje do Kampanii Białej Wstążki zainicjowanej w 1991 roku przez grupę mężczyzn w Kanadzie w drugą rocznicę masakry w Montrealu. Przypięta na piersi biała wstążka stała się symbolem sprzeciwu mężczyzn wobec przemocy wobec kobiet.


W IV edycji „Wyróżnienia Białej Wstążki” nagrody i wyróżnienia będą przyznane w następujących kategoriach:

1. Wymiar sprawiedliwości.
2. Organy ścigania.
3. Instytucje i organizacje pomocowe.
4. Osoby publiczne.
5. Instytucja publiczna.
6. Pracodawca-sponsor.
7. Osoba prywatna.
8. Media.

W nadchodzącej edycji Konkursu, Organizatorzy szczególną uwagę poświęcą profilaktyce, pokażą związek pomiędzy przemocą i dyskryminacją wobec kobiet w każdym wieku.

ZGŁOSZENIA NALEŻY PRZESYŁAĆ DO 22 LISTOPADA 2013 r. NA ADRES:
Fundacja Centrum Praw Kobiet
00-679 Warszawa, ul. Wilcza 60/19,
fax: 22 622 25 17 lub drogą elektroniczną: [email protected]

Formularz zgłoszeniowy oraz pełny regulamin konkursu znajduje się na oficjalnej stronie konkursu: www.bialawstazka.org.


Więcej informacji na temat Konkursu na stronach:
www.bialawstazka.org, www.cpk.org.pl, www.fpbb.pl
Oficjalny fanpage konkursu na Facebooku:
www.facebook.com/wyroznieniebialejwstazki

 fot. Daniel Chojnacki, www.danielchojnacki.com