STARTUJĄ ZGŁOSZENIA DO IV EDYCJI KONKURSU “WYRÓŻNIENIE BIAŁEJ WSTĄŻKI”!

Centrum Praw Kobiet oraz Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie bez Barier” zapraszają do przesyłania zgłoszeń do IV edycji Konkursu „Wyróżnienie Białej Wstążki”. Kandydatów mogą zgłaszać pokrzywdzone kobiety, pracownicy instytucji i organizacji pozarządowych oraz wszelkie inne osoby.

„Białą Wstążką” nagrodzeni zostaną mężczyźni zatrudnieni w instytucjach pomocowych (fundacjach, stowarzyszeniach, ośrodkach pomocy społecznej i innych placówkach pomocowych), pracodawcy, pracownicy służb mundurowych oraz mężczyźni angażujący się w niesienie pomocy krzywdzonym kobietom całkiem prywatnie. Zgłoszenia przyjmowane są do 22 listopada b.r.

Celem akcji jest zwrócenie uwagi na fakt, że postawa, jaką prezentują mężczyźni prywatnie oraz ich stosunek do społecznych ról kobiet i mężczyzn, mają ogromny wpływ na działania podejmowane przez nich w innych obszarach życia. Pomysł „wyróżnienia” nawiązuje do Kampanii Białej Wstążki zainicjowanej w 1991 roku przez grupę mężczyzn w Kanadzie w drugą rocznicę masakry w Montrealu. Przypięta na piersi biała wstążka stała się symbolem sprzeciwu mężczyzn wobec przemocy wobec kobiet.

W IV edycji „Wyróżnienia Białej Wstążki” nagrody i wyróżnienia będą przyznane w następujących kategoriach:

1. Wymiar sprawiedliwości.
2. Organy ścigania.
3. Instytucje i organizacje pomocowe.
4. Osoby publiczne.
5. Instytucja publiczna.
6. Pracodawca-sponsor.
7. Osoba prywatna.
8. Media.

W nadchodzącej edycji Konkursu, Organizatorzy szczególną uwagę poświęcą profilaktyce, pokażą związek pomiędzy przemocą i dyskryminacją wobec kobiet w każdym wieku.

Chcemy zwrócić na fakt, że zarówno postawa, jaką prezentują mężczyźni w życiu prywatnym, jak i wyznawana przez nich koncepcja społecznej roli kobiety i mężczyzny, mają ogromny wpływ na ich stosunek do przemocy wobec kobiet i zaangażowanie w przeciwdziałanie tej pladze społecznej. Poszukujemy tych najlepszych, którzy czynnie wspierają inicjatywy podejmowane na rzecz praw kobiet i równouprawnienia płci – ocenia Urszula Nowakowska, Prezeska Fundacji Centrum Praw Kobiet.
Organizując z Fundacją Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie bez Barier” Konkurs „Wyróżnienie Białej Wstążki 2013”, chcemy podkreślić, że rola mężczyzn w profilaktyce krzywdzenia kobiet jest znacząca i nie da się zbudować świata – gdzie prawa kobiet są szanowane i respektowane – bez aktywnego udziału mężczyzn i zmiany ich postaw. – dodaje.

ZGŁOSZENIA NALEŻY PRZESYŁAĆ DO 22 LISTOPADA 2013 r. NA ADRES:

Fundacja Centrum Praw Kobiet
00-679 Warszawa, ul. Wilcza 60/19,
fax: 22 622 25 17 lub drogą elektroniczną: [email protected]

Formularz zgłoszeniowy oraz pełny regulamin konkursu znajduje się na oficjalnej stronie konkursu: www.bialawstazka.org.

Laureatów wybierze Kapituła Konkursowa, w skład której weszły Panie: Prezydentowa Jolanta Kwaśniewska, Urszula Nowakowska, Krystyna Kofta, Nina Kowalewska – Motlik, Elżbieta Pomaska, Irena Santor, Bożena Toeplitz oraz jeden z pomysłodawców konkursu: Kazimierz Walijewski.

Więcej informacji na temat Konkursu na stronach:
www.bialawstazka.org, www.cpk.org.pl, www.fpbb.pl

Oficjalny fanpage konkursu na Facebooku:
www.facebook.com/wyroznieniebialejwstazki