PANI PREZYDENTOWA JOLANTA KWAŚNIEWSKA GOŚCIEM HONOROWYM KONFERENCJI “WYZWANIA WSPÓŁCZESNEJ GERIATRII I GERONTOLOGII”

W dniach 22-23 listopada br. w Poznaniu odbyła się międzynarodowa konferencja poświęcona wyzwaniom współczesnej geriatrii i gerontologii zorganizowana przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Wolontariuszy Opieki Paliatywnej “Hospicjum Domowe”. Pani Prezydentowa Jolanta Kwaśniewska była gościem honorowym wydarzenia.

Podczas dwudniowego wydarzenia, uczestnicy spotkania mieli okazję przyjrzeć się problemom osób starszych z różnych perspektyw.
Uczestnicy wzięli udział w następujących wykładach i panelach dyskusyjnych:
– dr n. med. A. Jakrzewska-Sawińska, dr n. przyr. K. Sawiński „Geriatria wyzwaniem naszych czasów”
– prof. dr hab. Z. Woźniak „Współczesne programy gerontologiczne – między potrzebami starzejącej się populacji a polityczną obietnicą”
– dr B. Stelcer “Potencjał rozwojowy seniorów – refleksje psychologiczne”
– prof. dr hab. A. Brzezińska „Późny okres dorosłości jako czwarta pora roku: jakodnaleźć równowagę”
– prof. dr hab. E. Kozdroń “Aktywność ruchowa w profilaktyce gerontologicznej”
– dr J. Robbins “Gerontologia z perspektywy antropologii kulturowej: wnioski z badańetnograficznych nad starzeniem się w Polsce”
– prof. dr hab. J. Łuczak „Trudne etyczne decyzje w schyłkowym okresie życia”
– ks. dr W. Kania „Testament życia – kontrowersje etyczne”
– prof. dr hab. J. Sandorski „Międzynarodowa ochrona ludzi starszych a testament życia”
– prof. dr hab. T. Grodzicki „Wyzwania przed opieką terminalną u chorych z demencją”
– prof. dr hab. J. Jeszka, dr hab. D. Włodarek „Żywienie osób z chorobą Alzheimera”
– prof. dr hab. K. Wieczorowska-Tobis „Problem bólu u chorych z otępieniem”
– prof. dr hab. T. Parnowski “Otępienie-problem dla człowieka, społeczeństwa, państwa”
prof. dr hab. Wołowicka „Specyfika jakości życia w starości z perspektywy bólu
przewlekłego”

– dr J. Woroń „Problemy polifarmakoterapii w geriatrii”
– dr n. med. E. Mess „Wyzwania opiekuńcze wobec ludzi u schyłku życia”
– dr n. med. R. Kroll-Balcerzak, dr n. przyr. K. Sawiński, dr A. Balcerzak „Ocena podstawowych parametrów hematologicznych w wybranej grupie seniorów miasta Poznania”
– dr hab. n. med. S. Michalak „Neurologiczne zespoły pseudonowotworowe – wyzwanie diagnostyczne i terapeutyczne współczesnej gerontologii”
– mgr B. Kaczmarek, mgr Maria Kuśnierkiewicz „Trendy w najnowszych badaniach dotyczących funkcjonowania poznawczego osób starszych oraz profilaktyka zaburzeń neuropsychologicznych u seniorów”
– mgr S. Wójcik
„Kompleksowe wsparcie osób chorych na chorobę Parkinsona”

Dzięki uprzejmości partnera naszego Programu “Oswajanie Starości”, portalu starsirodzice.pl, prezentujemy materiał fotograficzny z wydarzenia. Gorąco zachęcamy również do zapoznania się z relacją pod linkiem: >>>