PANI PREZYDENTOWA JOLANTA KWAŚNIEWSKA OBJĘŁA PATRONATEM HONOROWYM IX MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ “GODNOŚĆ CZŁOWIEKA W OPIECE HOSPICYJNEJ I MEDYCYNIE PALIATYWNEJ”.

W dniach 28-30 listopada br. w Auli Papieskiego Wydziału Teologicznego przy Placu Katedralnym 1 we Wrocławiu odbędzie się IX Mędzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt.: “Godność człowieka w opiece hospicyjnej i medycynie paliatywnej w aspekcie medycznym, filozoficznym, etycznym i społecznym”.

Organizatorem Konferencji jest Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu oraz Zakład Pielęgniarskiej Opieki Paliatywnej UM we Wrocławiu.

Pani Prezydentowa Jolanta Kwaśniewska objęła Patronatem Honorowym wydarzenie.