ZAPROSZENIE NA X TRYBUNAŁ ds PRZEMOCY WOBEC KOBIET

W imieniu Centrum Praw Kobiet, zaproszamy do udziału w X Trybunale do Spraw Przemocy wobec Kobiet, który jest częścią obchodów Międzynarodowej Kampanii 16-dni Przeciw Przemocy wobec Kobiet. Trybunał będzie poświęcony zabójstwom na tle przemocy w rodzinie i wezmą w nim udział parlaentarzyści, przedstawiciele władzy wykonawczej oraz organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości.

Spotkanie odbędzie się w dniu 9 grudnia 2013 roku w sali konferencyjnej należącej do Sejmu RP w godz. 11:00-15:00.

W związku z wymogami Kancelarii Sejmu sporządzenia listy uczestników wchodzących na teren budynków sejmowych, Organizator prosi o potwierdzenie udziału na adres: [email protected]