ZNAMY LAUREATÓW IV EDYCJI KONKURSU “WYRÓŻNIENIE BIAŁEJ WSTĄŻKI”!

 

Dziś w warszawskim Teatrze Kamienica po raz czwarty przyznane zostały wyróżnienia w Konkursie “Wyróżnienie Białej Wstążki”! Poznaj tegorocznych laureatów!

Jeszcze w tym tygodniu fotorelacja z dzisiejszej Gali!

1.
W kategorii Organy ścigania Kapituła konkursu wyróżniła Pana Tomasza Grzesika

Tomasz Grzesik to niezwykły prokurator. Taki, który stoi po stronie pokrzywdzonego. Aktywnie współdziała z ofiarą w zakresie zbierania dowodów i szukania świadków. Sprawa za którą został nominowany do nagrody, była szczególnie trudna.

Kobiecie, której pomógł, wszyscy inni odradzali walkę, bo sprawca był znany, szanowany, miał wielkie wpływy i możliwości. Kiedy złożyła zeznania i po raz pierwszy spotkała się z Prokuratorem Tomaszem Grzesikiem wydał jej się wymagający, stanowczy i silny. Po pierwszej rozmowie powiedział jej, że zrobi wszystko, aby doprowadzić sprawę do skazania sprawcy.

Jak wskazała w formularzu zgłoszeniowym kobieta, której pomógł:
„(…)Pan Tomasz Grzesik wykazał się taką klasą i kulturą w stosunku do mojej osoby i – co się okazało – w stosunku do innych molestowanych seksualnie kobiet, że ten dyplom będzie dla tego Pana najpiękniejszym podziękowaniem za człowieczeństwo. (…)”

2.
W kategorii Organy ścigania Kapituła konkursu wyróżniła Pana Czesława Tkacza

Czesław Tkacz jest dyżurnym KPP w Żyrardowie. Przez 20 lat pracy na stanowisku dzielnicowego wielokrotnie udzielał pomocy kobietom-ofiarom przemocy. Jak napisano w zgłoszeniu konkursowym:

„Poznałam go wiele lat temu, w bardzo trudnej dla mnie sytuacji – zgłosiłam mu, jako dzielnicowemu, znęcanie się psychiczne i fizyczne syna alkoholika nad niechodzącą, chorą 85 letnią kobietą. Dzięki działaniom Pana Tkacza udało się umieścić wyczerpaną, pobitą i zmarzniętą kobietę na oddziale Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego. Kobieta była w stanie krytycznym. (…) Po miesiącu leczenia mogła już utrzymać w ręce łyżkę i sama bez pomocy zjadać posiłki, co wcześniej nie było możliwe. W moim odczuciu: gdyby nie pomoc dzielnicowego Czesława Tkacza, kobieta by nie przeżyła(…).”

We współpracy z samorządem od 3 lat współorganizuje warsztaty samoobrony dla kobiet, ucząc je, jak obronić się przed męską dominacją nie tylko fizycznie, ale i psychicznie. Udziela pomocy i porad wszystkim kobietom, u których zauważy ślady pobicia. Społecznik niosący bezinteresowną pomoc.

3.
W kategorii Wymiar sprawiedliwości Kapituła konkursu wyróżniła Mirosława Sowińskiego

Mirosław Sowiński jest kuratorem społecznym. Pomaga z potrzeby serca. Jednocześnie uważa, że nie robi nic nadzwyczajnego, a o każdej sytuacji, w którą się angażuje, mówi – „a kto miałby pomóc jeśli nie ja?”

Jak wskazała osoba zgłaszająca naszego laureata: „(…) zaangażował się bezinteresownie w moją sprawę, która dotyczyła odebrania postanowieniem sądowym mojego syna od byłego partnera i ojca dziecka. Były partner jest sprawcą przemocy, w trakcie przetrzymywania syna został skazany z art.190 par.I. Pan Mirosław, będąc kuratorem rodzinnym bliskiej mi osoby, widział mój ból i rozpacz spowodowane niemożnością odzyskania dziecka. Bardzo wspierał mnie i moją rodzinę. Odzyskałam dziecko w dniu 19.11.2013 r.(…) „.

Gdybyśmy mieli tak zdeterminowanych i nie liczących czasu kuratorów, to nie trzeba byłoby się martwić o Niebieskie Karty!

4.
W kategorii Osoba publiczna Kapituła wyróżniła Sebastiana Kotlarza

Sebastian Kotlarz to działacz feministyczny, samorządowy i społeczny, wiceprzewodniczący Rady Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, publicysta i autor licznych artykułów dotyczących praw kobiet i historii kobiet. Jest ambasadorem aktywności kobiet na Dolnym Śląsku z ramienia Stowarzyszenia Aktywności Kobiet na Dolnym Śląsku. Sebastian Kotlarz jest członkiem Rady Programowej Stowarzyszenia Dolnośląski Kongres Kobiet. Działa w stowarzyszeniu Europejski Instytut Demokracji gdzie pełni funkcję eksperta od spraw promocji i wdrażania Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym.

5.
W kategorii instytucje i organizacje pomocowe Kapituła wyróżniła Pawła Piotra Biegalewskiego

Paweł Piotr Biegalewski – pedagog, specjalista resocjalizacji, mediator zrzeszony w PCM, wykładowca i trener. Współpracuje ze Stowarzyszeniem Klub “Abstynenta”. Praca trenera daje mu ogromną satysfakcję. W swoim zawodzenie stara się pomóc kobietom, wspierać je i dawać nadzieję na zmiany na lepsze. Jego praca to powołanie. Charakteryzuje się ciepłem i otwartością. Prowadzony przez niego program edukacyjno-szkoleniowy pomaga między innym w radzeniu sobie z emocjami, budując wewnętrzną odwagę, ucząc poszanowania ich praw i praw innych ludzi.
Kandydatura Pana Pawła została zgłoszona z kilku niezależnych źródeł. Wszystkie zgłoszenia jednak miały wspólne przesłanie – zmiany wewnętrzne, jakie zachodziły po interwencji Pana Pawła.
Jak wskazała jedna ze zgłaszających te kandydaturę kobiet: “poprawiła się jakość mojego życia ( bardziej dbam o zdrowie, wykazuję większą odwagę w kontaktach z ludźmi, angażuję się w akcje na rzecz pokrzywdzonych, np. poprzez wspieranie akcji w Amnesty International ); wyszłam z przemocowego związku, przeszłam przez proces rozwodowy z dużym przygotowaniem, spokojnie; reaguję na zachowania agresywne w pracy (rozmowy z uczniami, wskazywanie im możliwości rozwiązywania trudnych sytuacji) i w życiu osobistym, w kontaktach z koleżankami i kolegami.”

Lista zmian jest bardzo długa natomiast dla nas najważniejsze, że Pan Paweł to człowiek, który podarował kobietom najwspanialszy dar – odwagę bycia sobą i zmierzania się problemami m.in. z przemocą w rodzinie.

6.
W kategorii Osoba prywatna Kapituła wyróżniła Michała Żejmisa

Michał Żejmis od lat pomaga kobietom ofiarom przemocy cierpiącym na zespół stresu pourazowego (uchodźczyniom, migrantkom). Prowadzi audycję radiową “Swój czy obcy?” w której często gości kobiety. Rozmawia na bliskie im tematy, ale przede wszystkim wysłuchuje i wsłuchuje się w ich potrzeby. Prywatnie organizuje Dni Dobroci dla wielodzietnych wdów. Zbiera żywność, ubrania, zabawki. Michał jest dla migrantek zagubionych na obczyźnie tłumaczem obyczajów, polskiej tradycji, mentalności, relacji społecznych. Jeśli nie potrafi udzielić porady, kieruje do różnych organizacji pozarządowych np.: FROGG (Fundacja Rozwoju Oprócz Granic), SIP (Stowarzyszenie Interwencji Prawnej). Michał Żejmis działający społecznie, charytatywnie z misją niesienia pomocy kobietom w szczególny sposób zasłużył się w walce przeciwko wszelkim formom przemocy oraz dyskryminacji.

7.
W kategorii Instytucje publiczne Kapituła wyróżniła generał Jacka Włodarskiego

Dyrektor Generalny Służby Więziennej generał Jacek Włodarski przywiązuje szczególną uwagę do zganień związanych z problemami przemocy. Wspiera i koordynuje programy i działania funkcjonariuszy Służby Więziennej w tym zakresie. Powstała w 2010 roku Rada ds. Kobiet Służby Więziennej, powołana zarządzeniem Nr 3/2010 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 4 lutego 2010 r., jako organ doradczy i opiniodawczy Dyrektora Generalnego, od początku swej działalności zajmuje się tematem przemocy domowej, jako jednym z najbardziej istotnych zagadnień dotyczących kobiet.
Rada ds. Kobiet Służby Więziennej, co roku organizuje ogólnopolskie konferencje dla kobiet służb mundurowych zapraszając na nie ekspertów. W tym roku dzięki środkom uzyskanym od Dyrektora Generalnego Służby Więziennej wydany został poradnik „NIE dla przemocy” cz. 1 „Przemoc domowa”. W trakcie trwania tegorocznej kampanii Białej Wstążki poradnik ten został przekazany wszystkim dyrektorom okręgowym Służby Więziennej.

8.
W kategorii Media Kapituła konkursu wyróżniła program „Interwencja” Telewizji Polsat

„Interwencja” przybliża historie i dramaty życiowe zwykłych ludzi. Dla wielu nagłośnienie sprawy w programie jest ostatnią szansą na pomoc i sprawiedliwość. Wśród tematów ważkich społecznie na antenie „Interwencji” obecne są również i te dotyczące przemocy wobec kobiet.
Pierwszy odcinek programu nadany został 19. lutego 2003 roku. Program prowadzi na zmianę dwóch prezenterów: Adam Kuklewicz – dziennikarz telewizyjny i radiowy, od sześciu lat prowadzący program „Interwencja” na antenie Telewizji POLSAT oraz Michał Bebło – dziennikarz telewizyjny, który w Polsacie zadebiutował właśnie w „Interwencji” w maju 2008 roku.
Dzięki programowi „Interwencja” Telewizji Polsat problematyka przemocy wobec kobiet staje się tematem zwracającym uwagę opinii publicznej.

Wszystkim Laureatom raz jeszcze najserdeczniej GRATULUJEMY!