WYKŁAD DR BARTOSZA RYDLIŃSKIEGO DLA SŁUCHACZY WILANOWSKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU W RAMACH PROGRAMU “OSWAJANIE STAROŚCI”

W ubiegły czwartek, 12 grudnia br. dr Bartosz Rydliński, współpracownik Fundacji Aleksandra Kwaśniewskiego „Amicus Europae” wygłosił wykład „Chiny XXI wieku” dla słuchaczy Wilanowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Podczas zajęć została omówiona ewolucja systemu politycznego Chińskiej Republiki Ludowej, polityka wewnętrzna oraz zagraniczna ChRL. Szczegółowej analizie został poddany fenomen chińskiego socjalizmu, zaś całość rozważań zwieńczyła dyskusja nad determinantami relacji pomiędzy Polską (i Unią Europejską) a ChRL.

Dr Rydliński w swojej prezentacji zwrócił szczególną uwagę słuchaczy na wpływ kultury politycznej na proces decydowania politycznego, kwestię „harmonijnego wzrostu” oraz faktorów wpływających na rosnącą pozycję Chin na arenie międzynarodowej.

Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie bez barier” wspiera działalność Wilanowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w ramach programu „Oswajanie Starości”. Zarówno Pani Prezydentowa Jolanta Kwaśniewska oraz Przyjaciele Fundacji wielokrotnie gościli w roli Prowadzących wykłady. Panu dr Rydlińskiemu w imieniu całego zespołu Fundacji “Porozumienie bez Barier” ogromnie dziękujemy!