PATRONAT NASZEJ FUNDACJI NAD KAMPANIĄ SPOŁECZNĄ “RECEPTA NA OBOJĘTNOŚĆ” PORTALU STARSIRODZICE.PL

Portal StarsiRodzice.pl zainicjował kampanię społeczną „Recepta na obojętność”, która ma na celu zwrócenie uwagi opinii publicznej na wykluczenie ludzi w podeszłym wieku, zwrócenie uwagi na pokoleniową obojętność wobec seniorów, integrację międzypokoleniową i walkę przeciwko wykluczeniu społecznemu w tym cyfrowemu. Kampania prowadzona jest w Internecie – na portalu StarsiRodzice.pl oraz na serwisach społecznościowych. Składa się z serii etiud filmowych, konkursu fotograficznego, filmowego oraz warsztatów filmowych. Nasza Fundacja objęła oficjalny patronat nad projektem.