MIASTO ST. WARSZAWA ZAPRASZA SENIORÓW NA BEZPŁATNE KURSY KOMPUTEROWE!

Miasto St. Warszawa zaprasza mieszkańców na bezpłatny kurs komputerowy ECDL Start (80 godzin, 4 moduły tematyczne zakończone egzaminem), w ramach projektu - „ERUDIO – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu i językowemu osób pracujących”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Liczba miejsc ograniczona – mogą zgłaszać się pracujący mieszkańcy stolicy powyżej 50. roku życia. Zgłoszenia przyjmowane są od 27 stycznia do 7 lutego 2014 r.