“LEKARZU, REAGUJ NA PRZEMOC!” – RUSZYŁA KAMPANIA PAŃSTWOWEJ AGENCJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH (PARPA)

Czy lekarz podejmujący interwencję na rzecz pacjentów doznających przemocy łamie tajemnicę lekarską? Kampania „Lekarzu, reaguj na przemoc”, prowadzona przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA) w porozumieniu z Ministerstwem Zdrowia, ma na celu zapoznać przedstawicieli ochrony zdrowia z psychologicznymi i prawnymi aspektami przeciwdziałania przemocy w rodzinie.