DEBATA: CZY WARSZAWA JEST PRZYJAZNA SENIOROM?

Urząd Miasta st. Warszawy zaprasza na kolejną debatę: „Zmieniamy Warszawę. Warszawa 2.0”. Tym razem tematem będzie budowanie wspólnoty przyjaznej dzisiejszym i jutrzejszym seniorom.

W ubiegłym roku urząd miasta rozpoczął serię spotkań, podczas których dyskutowano o przyszłości stolicy. Projekt będzie realizowany również w tym roku. Pierwsza debata w 2014 roku zostanie poświęcona wyzwaniom jakie stoją przed miastem jako przestrzenią, w której społeczeństwo jest coraz starsze i wymaga kompleksowych działań, zarówno w sferze zdrowotnej, społecznej jak i kulturalnej.

Spotkanie odbędzie się we wtorek, 4 lutego o godz. 16.30 w Pałacu Ślubów (Plac Zamkowy 6)

W debacie udział wezmą:

Tomasz Pactwa – dyrektor Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy

Michał Szczerba – poseł na Sejm RP

Krystyna Lewkowicz – prezes Ogólnopolskiego Porozumienia Uniwersytetów Trzeciego Wieku

Paweł Kubicki – badacz polityk senioralnych, Szkoła Główna Handlowa

Joanna Erbel – socjolożka, publicystka, aktywistka miejska

oraz reprezentanci organizacji senioralnych i nieformalnych inicjatyw obywatelskich

Debatę poprowadzi Przemysław Wiśniewski z Fundacji ZACZYN.

Cykl debat „Zmieniamy Warszawę. Warszawa 2.0” stanowi jedno z działań przygotowawczych w procesie budowania strategii rozwoju m.st. Warszawy w oparciu o zasadę partycypacji społecznej. Zgromadzone podczas dyskusji z mieszkańcami, organizacjami i ekspertami informacje oraz opinie mają ukierunkować proces diagnostycznego na najważniejsze z punktu widzenia społeczności miejskiej zagadnienia.

Debaty rozpoczęły się we wrześniu 2013 roku, do końca roku rozmawiano m.in. o budżecie partycypacyjnym, rewitalizacji zdegradowanych dzielnic, realizacji Strategii Rozwoju m.st. Warszawy do roku 2020 i wyzwaniach rozwojowych tożsamości miasta, terenach zielonych w Warszawie oraz Wiśle jako największej przestrzeni publicznej.