ONKOMAPA, PROJEKT FUNDACJI ALIVIA!

 

Projekt onkomapa umożliwia dokonywanie wielopłaszczyznowej oceny ośrodków onkologicznych oraz personelu medycznego. Pozwala również na wypełnienie ankiety on-line w której można wyrazić własną opinię na temat danej placówki, lekarza. Można też zapoznać się z ocenami innych chorych.