SENIORZY W AKCJI!

Do dnia 10 marca 2014 r. Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę" we współpracy z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności  przyjmuje zgłoszenia w ramach siódmej edycji konkursu Seniorzy w Akcji.