PRZEMOC WOBEC KOBIET – WYNIKI BADANIA UE

Największe na świecie badanie dotyczące przemocy wobec kobiet, opublikowane przez Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej ukazuje powszechność zjawiska przemocy zarówno we wcześnym dzieciństwie, jak i dorosłym życiu kobiet.

Zapraszamy na strony ngo.pl, do lektury artykułu: >>>