POLICJANT, KTÓRY MI POMÓGŁ 2014

Zapraszamy do zapoznania się z konkursem przygotowywanym przez Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" Instytutu Psychologii Zdrowia. Przyjmowanie zgłoszeń do tegorocznej edycji konkursu trwa!!!