SPOTKANIE KOMISJI DIALOGU SPOŁECZNEGO DS. UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU

Już 30 kwietnia odbędzie się najbliższe spotkanie Komisji Dialogu Społecznego ds Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Zapraszamy do zapoznania się z planowanym porządkiem obrad Komisji!

Czytaj więcej:
>>>