WYSTĄPIENIE RPO IRENY LIPOWICZ DO MINISTERSTWA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ WS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY WOBEC KOBIET

Zapraszamy do zapoznania się z wystąpieniem Rzecznika Praw Obywatelskich Ireny Lipowicz do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przeciwdziałania przemocy wobec kobiet.

 

Czytaj więcej: >>>