BEZPŁATNE WSPARCIE DLA KOBIET POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM

 

Bezpłatne wsparcie dla kobiet pokrzywdzonych przestępstwem

Fundacja Centrum Praw Kobiet zaprasza wszystkie kobiety poszkodowane przestępstwem takim jak przemoc (fizyczna, psychiczna, seksualna, ekonomiczna), stalking, mobbing, niealimentacji itp. do bezpłatnego uczestnictwa w zadaniu współfinansowanym ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

W ramach projektu Panie mogą skorzystać z szerokiej oferty pomocy i wsparcia:

– osoby pierwszego kontaktu, która zakwalifikuje do programu i wspólnie z rozmówczynią ustali plan pomocy
– prawniczki
– psycholożki
– doradczyni socjalno-zawodowo – edukacyjnej


a także wziąć udział w:

– grupie wsparcia
– teatralnej grupie terapeutycznej
– grupie choreoterapii
– warsztatach aktywizacji zawodowej
– indywidualnie dobranym z doradczynią kursie zawodowym


oraz w razie potrzeby zostać zakwalifikowane do pomocy w postaci:

– sfinansowania zakupu żywności,
– sfinansowania zakupu odzieży i obuwia, środków czystości i higieny osobistej,
– dofinansowania bieżących opłat czynszowych,
– sfinansowania niezbędnej pomocy lekarskiej np. obdukcji, badań, zakupu sprzętu ortopedycznego itp.


Dodatkowe informacje i zapisy do osób pierwszego kontaktu w Warszawie:

pod numerem telefonu (22) 622 25 17 lub
osobiście w siedzibie Fundacji na ul. Wilczej 60 lok. 19 lub Pięknej 66A lok. 10 od poniedziałku do czwartku w godz. 8-20, w piątki w godz. 8-18
mailowo: [email protected]
Dodatkowe informacje i zapisy do osób pierwszego kontaktu w Filii CPK w Grójcu:

pod numerem telefonu 606/338.313
osobiście w Filii CPK w ​Grójcu, ul. Piłsudskiego 59 w poniedziałki i czwartki w godz. 14:30-17:30
Dodatkowe informacje i zapisy do osób pierwszego kontaktu w Filii CPK w Żyrardowie:

pod numerem telefonu 882/512.900
osobiście w Filii CPK w ​Żyrardowie, ul. Mireckiego 63 od poniedziałku do czwartku w godz. 16-19
Dodatkowe informacje i zapisy do osób pierwszego kontaktu w Filii CPK w Sochaczewie:

pod numerem telefonu 604/263.566
osobiście w Filii CPK w Sochaczewie, ul.1 maja 21, pomieszczenie nr 37 (na terenie Kramnic Miejskich) w środy 12-19
Dodatkowe informacje i zapisy do osób pierwszego kontaktu w punkcie CPK w Kampinosie:

pod numerem telefonu 604/263.566
osobiście w punkcie w Kampinosie (Łazy), Łazy 40 A ( na terenie świetlicy środowiskowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Kampinosie) w czwartki godz. 15-19
Dodatkowe informacje i zapisy do osób pierwszego kontaktu w punkcie CPK w Teresinie:

pod numerem telefonu 604/263.566
osobiście w punkcie w Teresinie, Al. XX-lecia 32 ( na terenie Teresińskiego Ośrodka Kultury) – soboty godz. 10-15

 

(tekst pochodzi ze strony Fundacji Centrum Praw Kobiet: >>>)