“PÓŹNE DEBIUTY” OBJĘTE PATRONATEM HONOROWYM PANI PREZYDENTOWEJ JOLANTY KWAŚNIEWSKIEJ

Pani Prezydentowa Jolanta Kwaśniewska objęła patronatem “Późne debiuty” – cykl projektów prowadzony przez Stowarzyszenie Pracownia Filmowa Cotopaxi.

 

“PÓŹNE DEBIUTY”

Od 23 maja 2014 r.

Organizator: Stowarzyszenie Pracownia Filmowa “Cotopaxi”

Strona Stowarzyszenia: >>>

Późne Debiuty na Targówku: >>>

Wideo uczestniczące wśród Seniorów: >>>