SPOTKANIE Z JKW KSIĘŻNĄ DANII MARIĄ ELŻBIETĄ I KONFERENCJA W CENTRUM BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNYM WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

13 maja Prezeska naszej Fundacji Jolanta Kwaśniewska wzięła udział w wizycie JKW Księżnej Danii Marii Elżbiety w Centrum Biblioteczno-Informacyjnym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz w konferencji “Poprawa jakości życia” organizowanej przez Ambasadę Danii.

Konferencja, moderowana przez Prezeskę naszej Fundacji Jolantę Kwaśniewską miała na celu wymianę doświadczeń na temat rozwiązań pomagających ludziom żyć dłużej, w dobrym zdrowiu oraz programów aktywizacji osób niepełnosprawnych. Poruszono wiele tematów istotnych z punktu widzenia  profilaktyki, wczesnego wykrywania chorób i zarządzania procesem starzenia.

Niebawem fotorelacja!