ROZWINĄĆ SKRZYDŁA

 

Grupa wsparcia “Rozwinąć Skrzydła” oferuje wsparcie grupowe oraz indywidualne dla kobiet borykających się z problemem przemocy w rodzinie. 

Więcej informacji na stronach internetowych Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie “Niebieska Linia”: >>>