STOP PRZEMOCY WOBEC KOBIET, STOP PRZEMOCY WOBEC OSÓB STARSZYCH!

Z radością informujemy, że nasza Fundacja otrzymała dotację ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Program „STOP przemocy wobec Kobiet, STOP przemocy wobec Osób Starszych” będzie realizowany do końca tego roku. W naszych działaniach będą nas wspierać partnerzy: Centrum Kultury Wilanów, Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej oraz Rising Stars Adrianna Łojszczyk.

W ramach projektu spotkamy się z dotychczasowymi laureatami Wyróżnienia Białej Wstążki. Celem spotkania z będzie podsumowanie dotychczasowych 4 edycji konkursu i podzielenie się doświadczeniami. Mamy nadzieję, że tym samym rozpoczniemy nowy etap w historii naszego Wyróżnienia i całego programu. Nagrodzeni laureaci reprezentują różne środowiska, wykonują różne zawody i różny sposób pomagają krzywdzonym kobietom. Jesteśmy pewni, że nasze spotkanie przyniesie coś dobrego!

Zorganizujemy konferencję poświęconą zagadnieniom przemocy wobec kobiet i wobec osób starszych. Wydarzenie odbędzie się w Centrum Kultury Wilanów. Planujemy poruszyć następujące zagadnienia:
a) przemoc wobec kobiet jako poważny problem społeczny – obecne wyzwania i działania profilaktyczne
b) przemoc wobec osób starszych – specyfika ofiar, metody pracy, sposoby dotarcia do poszkodowanych
c) rola i miejsce osób starszych w społeczeństwie – trudności i wyzwania stojące przed osobami starszymi oczami seniorów – słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wilanowie.

Wydamy publikację – broszurę profilaktyczną dotyczącą zagadnień związanych z przemocą wobec kobiet i osób starszych, która będzie m.in. zawierać najważniejsze wnioski wynikające z konferencji, fragmenty najciekawszych wystąpień, część profilaktyczną oraz charakterystykę Wyróżnienia Białej Wstążki.

Po raz piąty zorganizujemy razem z Fundacją Centrum Praw Kobiet konkurs Wyróżnienia Białej Wstążki, a następnie uroczystą Galę, na której nagrodzimy laureatów.
Inicjatywa zorganizowania konkursu „Wyróżnienie Białej Wstążki”, z którą w 2010 roku wyszli dwaj funkcjonariusze policji – Kazimierz Walijewski oraz Tomasz Pietrzak, poddaje postawy i zachowanie mężczyzn swoistej weryfikacji i nagradza tych, którzy aktywnie działają na rzecz przeciwdziałania przemocy wobec kobiet. Konkurs „Wyróżnienie Białej Wstążki” traktowany jest jako część międzynarodowej kampanii przeciwko przemocy ze względu na płeć, która obchodzona jest na całym świecie od 25 listopada – Międzynarodowego Dnia na Rzecz Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet do 10 grudnia – Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka. Rosnące zainteresowanie Konkursem jest dowodem na to, jak ważna i społecznie odpowiedzialna jest organizowana od 2010 roku akcja Fundacji Centrum Praw Kobiet i Fundacji Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie Bez Barier”.

Zgłoszenia do Wyróżnienia „Białej Wstążki” są przyjmowane w ośmiu kategoriach:
1. Wymiar sprawiedliwości,
2. Organy ścigania,
3. Instytucje i organizacje pomocowe,
4. Osoby publiczne,
5. Instytucje publiczne,
6. Pracodawca – sponsor,
7. Osoby prywatne,
8. Media.

Zgłoszonych Kandydatów wyróżnia Kapituła Konkursowa, w skład której weszły Panie: Prezydentowa Jolanta Kwaśniewska, Urszula Nowakowska – Prezeska Fundacji Centrum Praw Kobiet, Krystyna Kofta, Nina Kowalewska – Motlik, Elżbieta Pomaska, Irena Santor, Bożena Toeplitz oraz jeden z pomysłodawców konkursu – policjant: Kazimierz Walijewski.

Program „STOP przemocy wobec Kobiet, STOP przemocy wobec Osób Starszych” jest dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Obecnie jesteśmy na etapie zamykania formalności i kompletowania stosownych dokumentów.