SPOTKANIE Z LAUREATAMI WYRÓŻNIENIA BIAŁEJ WSTĄŻKI!

25 czerwca w siedzibie Fundacji odbędzie się Spotkanie z laureatami Wyróżnienia Białej Wstążki.

Jest to pierwsze z działań przewidzianych w projekcie „STOP przemocy wobec Kobiet, STOP przemocy wobec Osób Starszych”, dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.