ZŁOTA KSIĘGA DOBRYCH PRAKTYK NA RZECZ SPOŁECZNEGO UCZESTNICTWA OSÓB STARSZYCH!

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich zaprasza do współtworzenia Złotej Księgi Dobrych Praktyk na Rzecz Społecznego Uczestnictwa Osób Starszych. Zgłoszenia można przesyłać w terminie do 15 lipca 2014r do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.

Czytaj więcej: >>>