BEZPŁATNE KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE DLA OSÓB DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY W RODZINIE!

Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” zaprasza na bezpłatne konsultacje psychologiczne dla osób doznających przemocy w rodzinie.