KONFERENCJA POŚWIĘCONA PROBLEMATYCE PRZEMOCY WOBEC KOBIET I WOBEC OSÓB STARSZYCH

W ramach programu „STOP przemocy wobec Kobiet, STOP przemocy wobec Osób Starszych”, dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie Bez Barier” zorganizuje 23 września 2014 r. konferencję poświęconą problematyce przemocy wobec kobiet i wobec osób starszych.

Konferencja odbędzie się w jednej z siedzib naszego partnera projektowego – Centrum Kultury Wilanów.

W czasie trzech paneli planujemy poruszyć następujące tematy:

I. Panel
Przemoc wobec kobiet jako poważny problem społeczny – obecne wyzwania i działania profilaktyczne

II. Panel
Przemoc wobec osób starszych – specyfika ofiar, metody pracy, sposoby dotarcia do poszkodowanych

III Panel
Rola i miejsce osób starszych w społeczeństwie – trudności i wyzwania stojące przed osobami starszymi oczami seniorów – słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wilanowie.

Obecnie jesteśmy na etapie zapraszania panelistów, którzy wezmą udział we wrześniowej konferencji. Pełną listę prelegentów już wkrótce przedstawimy na naszych stronach!

Program „STOP przemocy wobec Kobiet, STOP przemocy wobec Osób Starszych” Fundacji Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie Bez Barier” jest dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

 

Nasi Partnerzy Projektowi: