ŻEGNAMY PANIĄ ALEKSANDRĘ KONARSKĄ-SZUBSKĄ

14 sierpnia, w czwartek, opuściła nas Pani Aleksandra Konarska-Szubska. Była wieloletnią przyjaciółką Fundacji i jednym z fundatorów Kliniki Pediatrii, Hematologii, Onkologii i Endokrynologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.


Była człowiekiem o ogromnym sercu, niesamowitej wrażliwości i nadzwyczaj silnej empatii. Zawsze stawiała innych – szczególnie dzieci, ponad samą siebie. Pozostanie w naszych sercach i pamięci jako kochana Pani Oleńka…
Aleksandra Konarska-Szubska urodziła się 12 grudnia 1925 r. w Warszawie.


Okupację spędziła w stolicy ucząc się na tajnych kompletach utworzonych przez Gimnazjum pod wezwaniem Św. Teresy na ul. Senatorskiej. Po Powstaniu Warszawskim ukończyła szkołę średnią w Białymstoku, a w latach 1945-1949 studiowała w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego na wydziale rolniczym. Po uzyskaniu magisterium z hodowli zwierząt futerkowych podjęła pracę na fermie lisów w Książenicach k. Warszawy, równocześnie studiując na wydziale weterynaryjnym Uniwersytetu Warszawskiego.
Pracowała jako redaktor w Państwowym Wydawnictwie Rolniczym i Leśnym, później w Instytucje Genetyki PAN w Jastrzębcu. W międzyczasie obroniła pracę doktorską. Od 1976 r. pełniła funkcję dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Nowym Dworze Mazowieckim. W latach 1962-1998 prowadziła prywatny gabinet weterynaryjny na Warszawskiej Pradze.


Dr Aleksandra Konarska-Szubska opublikowała 7 prac naukowych, 30 popularno-naukowych, publikowała również wiele artykułów w Przekroju, Kobiecie i Życiu oraz innych czasopismach. Jest autorką 11 książek poświęconych hodowli kotów.


Była członkiem Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, założycielką i kierowniczką pierwszego schroniska dla zwierząt w Warszawie oraz honorowym członkiem Stowarzyszenia Hodowców Kotów Rasowych w Polsce.