STOP PRZEMOCY WOBEC KOBIET, STOP PRZEMOCY WOBEC OSÓB STARSZYCH – NIEBAWEM KONFERENCJA!

Przypominamy, że 23 września w Centrum Kultury Wilanów odbędzie się Konferencja poświęcona problematyce przemocy wobec kobiet i wobec osób starszych. Już wkrótce pochwalimy się, kto zabierze głos w zaplanowanych panelach!


Do udziału w Konferencji zapraszamy osoby zajmujące się tematyką przemocy zawodowo oraz prywatnie. Spojrzymy na tę problematykę pod kątem najważniejszych wyzwań i działań profilaktycznych. Postaramy się naświetlić problem przemocy wobec osób starszych – specyfikę ofiar oraz sposoby dotarcia do poszkodowanych. W ostatnim panelu oddamy głos samym seniorom – słuchaczom Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wilanowie, którzy podzielą się z nami refleksjami dotyczącymi trudności i wyzwań stojących przed osobami starszymi w dzisiejszych czasach.
Kolejne informacje na temat konferencji już wkrótce!


Program „STOP przemocy wobec Kobiet, STOP przemocy wobec Osób Starszych” Fundacji Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie Bez Barier” jest dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Nasi partnerzy projektowi: