PEWNY START – UNIKALNY ZESTAW ĆWICZENIOWY DLA DZIECI ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI!

PEWNY START ZESTAW ĆWICZENIOWY DLA DZIECI ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

Rodzice dzieci ze szkół specjalnych mogą otrzymać dofinansowanie w ramach programu „Wyprawka szkolna”. Kwota dotacji MEN wynosi od 175 do 770 zł w zależności od rodzaju niepełnosprawności. Z myślą o dzieciach ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Wydawnictwo Szkolne PWN opublikowało materiały ćwiczeniowe PEWNY START. Zestaw został opracowany po przeprowadzonych badaniach i konsultacjach merytorycznych z doświadczonymi specjalistami-praktykami: pedagogami specjalnymi i terapeutami, na co dzień pracującymi z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie.


PEWNY START jest przeznaczony do wykorzystania w pracy z uczniami: w szkołach specjalnych, na zajęciach rewalidacyjnych, w klasach integracyjnych, w czasie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, a także przez rodziców do wspomagania rozwoju dziecka w domu. Wnioski o dofinansowanie w ramach programu „Wyprawka szkolna”, należy składać w szkołach w terminach wyznaczonych przez gminy. W większości miejsc termin ten upływa na początku września. Do wniosku należy dołączyć dowód zakupu: paragon, fakturę lub rachunek.


http://www.wszpwn.com.pl/wydarzenie/nowosc-pakiet-dla-uczniow-z-niepelnosprawnoscia-intelektualna,157.html


telefon: 508 024 753