CERTYFIKAT AMBASADY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI KOBIET!

Ambasada Przedsiębiorczości Kobiet uhonorowała Panią Prezydentową Jolantę Kwaśniewską certyfikatem Ambasadorki Przedsiębiorczości Kobiet Polskiej Sieci Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet.