“PÓŹNE DEBIUTY” – SPOTKANIE Z UCZESTNIKAMI I EDYCJI!

Dzisiaj, w siedzibie Fundacji gościliśmy grono Seniorów, uczestników I edycji “Późnych Debiutów wśród seniorów z Rudawki i Zatrasia” – projektu Stowarzyszenia Pracownia Filmowa Cotopaxi.

Mieliśmy okazję poznać osobiście autorów filmów, które powstały podczas I edycji warsztatów, poznać historie powstania ich prac i spędzić wspólnie wspaniały czas!

Prezes Stowarzyszenia Pracownia Filmowa Cotopaxi Łukasz Szewczyk przekazał na ręce Pani Prezydentowej podziękowania za wsparcie projektu oraz płytę z filmami “Późne Debiuty wśród seniorów z Rudawki i Zatrasia”.

“Późne debiuty” objęte są honorowym patronatem Fundacji Jolanty Kwaśniewskiej “Porozumienie Bez Barier”.

 

FILMY: >>>