INSTYTUT PREWENCJI PRZEMOCY 

ZAPRASZA NA SZKOLENIE

 

Dotyczy : szkolenia na temat ”Jak pracować ze sprawcami przemocy w rodzinie według modelu Duluth”


Cele:


uczestnicy szkolenia po zakończeniu zajęć:
-zwiększą zasób wiedzy na temat przemocy w rodzinie i możliwości jej zatrzymania i ograniczenia,
-zapoznają się z efektywną metodą pracy ze sprawcami przemocy,
-rozwiną świadomość i pogłębia wrażliwość wobec zjawiska przemocy w rodzinie,
-rozwiną umiejętności przydatne do pracy z grupą dla sprawców przemocy w rodzinie.


Tematyka zajęć sesji I


-model pracy ze sprawcą przemocy w rodzinie,
-cele grupy korekcyjno edukacyjnej,
-współpraca społeczności lokalnej ,
-wpływ przemocy w rodzinie na otocznie,
-odpowiedzialność sprawcy,
-charakterystyka sprawcy,
-ocena ryzyka.


Tematyka zajęć sesji II

prezentacja podręcznika do pracy z grupą oraz ćwiczenia


-charakterystyka efektywności pracy grupy korekcjno edukacyjnej,
-rola i zadania facylitatorów,
-narzędzia pracy /plan akcji i bezpieczeństwa, kwestionariusz kontrolowania i inscenizacje,
-koło władzy i kontroli.


  • Sesja I odbędzie się w dniach od 10 do 12 października 2014, a sesja II od 14 do 16 listopada 2014 w siedzibie Ośrodka Nowolipie przy ulicy Nowolipie 25 B w Warszawie.
  • Początek zajęć w piątek o godz.15 00 zakończenie w niedzielę ok 13 00 /łącznie 50 jednostek dydaktycznych/
  • Koszt zajęć 1200 zł za cały kurs płatny jednorazowo. Nie obejmuje kosztów zakwaterowania i wyżywienia. Ewentualną rezerwację noclegów i wyżywienia należy uzgodnić z Panią Wandą Wasińską z Ośrodka Nowolipie – tel. 606327197.


Prosimy o wniesienie opłaty przelewem przed rozpoczęciem zajęć na konto
96114020040000370269737250.

Instytut Prewencji Przemocy


UWAGA !!! Ilość miejsc ograniczona. Uczestnicy, którzy ukończą program z sukcesem otrzymają zaświadczenie.


Izabela Banasiak, Michał Trojnar i Marek Prejzner
kontakt: [email protected] lub tel. 666 918 157