V EDYCJA KONKURSU “WYRÓŻNIENIE BIAŁEJ WSTĄŻKI”

Ruszyła V edycja Konkursu „Wyróżnienie Białej Wstążki”. Do 26 listopada b.r. można zgłaszać kandydatury mężczyzn, którzy swoją niezłomną postawą pomogli lub pomagają kobietom wyjść z kręgu przemocy. Konkurs organizowany jest przez Centrum Praw Kobiet i Fundację Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie Bez Barier”. W tym roku realizowany jest w ramach projektu „STOP przemocy wobec Kobiet, STOP przemocy wobec Osób Starszych”, dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

JOLANTA KWAŚNIEWSKA HONOROWĄ 
PATRONKĄ PROJEKTU RAKOOBRONA!

Jolanta Kwaśniewska, od lat angażująca się w profilaktykę zdrowotną przystąpiła do kolejnej inicjatywy - kampanii informacyjno-edukacyjnej Rakoobrona.

Akcja Rakoobrona, której organizatorami są Fundacja Rosa i Fundacja Onkologiczna DUM SPIRO-SPERO, polega na edukowaniu młodzieży w wieku 14-19 lat na temat profilaktyki onkologicznej czerniaka skóry, raka szyjki macicy i raka płuca.