ZAPRASZAMY DO ZGŁASZANIA 
KANDYDATÓW W KONKURSIE 
WYRÓŻNIENIE BIAŁEJ WSTĄŻKI!

Do 26 listopada czekamy na Wasze zgłoszenia w Konkursie „Wyróżnienie Białej Wstążki”!
Znacie mężczyzn, którzy pomagają kobietom-ofiarom przemocy? Chcecie docenić ich postawę? Zgłoście ich do naszego Konkursu!
W tym roku razem z Fundacją Centrum Praw Kobiet już po raz piąty uhonorujemy 8 mężczyzn, którzy swoją postawą zasłużyli na to szczególne wyróżnienie, jakim jest Biała Wstążka – symbol sprzeciwu wobec przemocy w stosunku do Kobiet.

  

                                               

 

 


V edycja Konkursu „Wyróżnienie Białej Wstążki”


Ruszyła V edycja Konkursu „Wyróżnienie Białej Wstążki”. Do 26 listopada b.r. można zgłaszać kandydatury mężczyzn, którzy swoją niezłomną postawą pomogli lub pomagają kobietom wyjść z kręgu przemocy. Konkurs organizowany jest przez Centrum Praw Kobiet i Fundację Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie Bez Barier”. W tym roku realizowany jest w ramach projektu „STOP przemocy wobec Kobiet, STOP przemocy wobec Osób Starszych”, dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.


Celem Konkursu jest nagradzanie oraz promowanie wzorowych i bezkompromisowych działań mężczyzn wobec tych, którzy stosują przemoc. Laureatem Wyróżnienia Białej Wstążki może zostać osoba, która nie tyle zachowuje się jak rycerz broniący swojej damy, ale jest rzeczywistym partnerem kobiet, konsekwentnie przeciwstawia się stosowaniu wobec nich przemocy , a także propaguje idee równości płci w życiu publicznym, zawodowym czy rodzinnym.


Konkurs skierowany jest do mężczyzn, którzy pomagają kobietom wyjść z kręgu przemocy, stając się niejednokrotnie ich jedynymi przyjaciółmi, powiernikami i pomocnikami. Z pewnością wiele kobiet-ofiar przemocy spotkało na swojej drodze kogoś takiego. Zgłoszenia są również formą podziękowania za trud, bezinteresowność i wsparcie udzielane ofiarom.


„Białą Wstążką” nagradzani są mężczyźni zatrudnieni w instytucjach pomocowych – fundacjach, stowarzyszeniach, ośrodkach pomocy społecznej itp., a także pracownicy służb mundurowych oraz ci, którzy angażują się w niesienie pomocy krzywdzonym kobietom prywatnie. Kandydaci do Wyróżnienia powinni cieszyć się społecznym poszanowaniem, a ich postawa pozostawać niepodważalna i jednoznaczna, obecna w każdym aspekcie ich życia. Ważne jest, by zgłaszając mężczyznę do Konkursu mieć pewność, że jest on godzien Wyróżnienia Białej Wstążki. Wszystkie kandydatury są następnie weryfikowane przez pomysłodawców Konkursu.


Zgłoszenia można przesyłać do 26 listopada 2014 r. Mogą napływać od pokrzywdzonych kobiet, pracowników instytucji i organizacji pozarządowych oraz wszystkich innych osób, które są w stanie wytypować kandydata i wskazać jego zasługi. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie internetowej: http://www.bialawstazka.org. Pliki do pobrania są również dostępne na stronach organizatorów Konkursu: Fundacji Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie Bez Barier” oraz Fundacji Centrum Praw Kobiet. Wyniki będą znane na początku grudnia b.r. i ogłoszone w trakcie uroczystej Gali.


Pomysł Wyróżnienia nawiązuje do Kampanii Białej Wstążki, zainicjowanej w 1991 roku w drugą rocznicę masakry w Montrealu, przez grupę ponad 100 tys. kanadyjskich mężczyzn, którzy wystąpili otwarcie przeciwko przemocy wobec kobiet i przypięli sobie symboliczny znak czystości – białą wstążkę, chcąc w ten sposób podkreślić swoją postawę życiową: „nie przykładam ręki do krzywdzenia kobiet i dziewczynek”. Szlachetny gest, który odbił się szerokim echem w świecie, również w Polsce znalazł wielu naśladowców. Z inicjatywą zorganizowania polskiego Konkursu „Wyróżnienie Białej Wstążki” wyszli dwaj funkcjonariusze Policji – Kazimierz Walijewski oraz Tomasz Pietrzak.


Srebrne wstążeczki, którymi są honorowani Laureaci Konkursu, funduje firma W.KRUK.

 

Pliki do pobrania:

Regulamin Konkursu: >>>

Formularz zgłoszeniowy: >>>


Organizatorzy: Centrum Praw Kobiet i Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie Bez Barier”


Projekt dofinansowany jest ze środków Programu Fundusz Incjatyw Obywatelskich

 

Partnerzy Konkursu: