“STOP PRZEMOCY WOBEC KOBIET. 
STOP PRZEMOCY WOBEC OSÓB 
STARSZYCH” – SKRÓTY WYSTĄPIEŃ .

Zapraszamy do przeczytania skrótów wystąpień z konferencji “STOP przemocy wobec Kobiet. STOP przemocy wobec Osób Starszych”. Konferencja odbyła się we wrześniu w Wilanowie w ramach projektu prowadzonego przez Fundację Jolanty Kwaśniewskiej “Porozumienie bez Barier”, dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Zaprasamy do lektury: >>>