GALA V EDYCJI KONKURSU 
“WYRÓŻNIENIE BIAŁEJ WSTĄŻKI”

 

Gala V edycji Konkursu „Wyróżnienie Białej Wstążki”

 

8 grudnia br. w Teatrze Kamienica odbyła się uroczysta Gala V edycji Konkursu „Wyróżnienie Białej Wstążki”. Wyłoniono laureatów w siedmiu kategoriach: wymiar sprawiedliwości, organy ścigania, instytucje i organizacje pomocowe, osoby publiczne, instytucje publiczne, pracodawca-sponsor i osoby prywatne. W ósmej kategorii – media – nie wyłoniono zwycięzcy ze względu na brak zgłoszeń. Za to wyjątkowo, w kategorii – instytucje publiczne, Wyróżnienie Białej Wstążki przyznano dwóm osobom. Organizatorem Konkursu jest Centrum Praw Kobiet oraz Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie Bez Barier”.

Celem Konkursu „Wyróżnienie Białej Wstążki” jest nagradzanie oraz promowanie wzorowych i bezkompromisowych działań mężczyzn wobec tych, którzy stosują przemoc. Laureatem może zostać osoba, która jest rzeczywistym partnerem kobiet i konsekwentnie przeciwstawia się stosowaniu wobec nich przemocy we wszystkich aspektach życia. W poprzednich czterech edycjach laureatami polskiej edycji Konkursu zostało 32 Panów.

W tym roku do Kapituły Konkursu Wyróżnienie Białej Wstążki spłynęły 24 wnioski z kandydaturami z całej Polski. Niestety, zabrakło wśród nich kandydatów w kategorii media. Wszystkie kandydatury zostały starannie zweryfikowane i uznane za spełniające kryteria udziału w Konkursie.
Podczas uroczystej Gali uhonorowani zostali mężczyźni, którzy aktywnie sprzeciwiają się przemocy wobec kobiet i angażują się w pomoc poszkodowanym. „Wyróżnienie Białej Wstążki” zostało przyznane w siedmiu kategoriach:


• Wymiar sprawiedliwości,
• Organy ścigania,
• Instytucje i organizacje pomocowe,
• Osoby publiczne,
• Instytucje publiczne,
• Osoby prywatne,
• Media.

Laureatem w kategorii Wymiar Sprawiedliwości został Pan Adam Witkowicz, kurator zawodowy.


Szczególną uwagę zwraca jego wrażliwość na los kobiet i dzieci dotkniętych przemocą domową, a także jego empatia i otwartość na drugiego człowieka. Prawnik, który pomaga nie tylko zawodowo, prowadząc działania resocjalizacyjne i naprawcze kierowane do sprawców przemocy, ale i poza godzinami pracy prowadzi wolontariat w dwóch odległych od siebie punktach. Skuteczny i zdeterminowany, nie zniechęca się porażkami, pokonując przeszkody na drodze prawnej i urzędowej.

Laureatem w kategorii Organy Ścigania został Pan Marcin Horbik, dzielnicowy.


Jego kandydaturę zgłosiły niezależnie trzy osoby doznające przemocy ze strony mężów. Dzięki właściwie prowadzonym rozmowom i konkretnym działaniom, agresywni mężowie zaczęli się zmieniać: m.in. rozpoczęli terapię w grupie AA, przestali pić, zaczęli pracować nad sobą. Mawia, że trzeba rozmawiać, bo to pomaga dostrzec problem i znaleźć rozwiązanie. Ciepły, wrażliwy, zaangażowany. W 2013 r. Marcin Horbik został laureatem konkursu „Policjant, który mi pomógł”. „To kandydat godny wyróżnienia, aby podkreślić, że także w małych miejscowościach pracują policjanci, którzy z wielkim zapałem i zaangażowaniem pracują z rodzinami doświadczającymi przemocy”- napisała jedna z pań zgłaszających go do konkursu.


Laureatem w kategorii Instytucje i organizacje pomocowe został Pan Marek Hojczyk, pracownik Ośrodku Wsparcia dla Ofiar, Przemocy w Rodzinie
.


„To osoba, która bezinteresownie chce pomagać i pomaga każdemu potrzebującemu”– napisała w zgłoszeniu jedna z podopiecznych Ośrodka. Doświadczony, pomocny, szanujący odrębność każdego człowieka. Oprócz bezpośredniej pomocy dla swoich podopiecznych, nie ustaje w wysiłkach edukowania i utrwalania wiedzy dotyczącej zjawiska przemocy oraz procedur prawnych z nią związanych wśród policjantów, pracowników socjalnych, pedagogów czy lekarzy. Pomysłodawca i organizator wielu konferencji i spotkań, poświęconych poprawie losu osób krzywdzonych.

Laureatem w kategorii Osoby publiczne został Pan gen. Marek Działoszyński – Komendant Główny Policji.


Pan gen. Marek Działoszyński w 2012 r. podpisał do realizacji w Policji program przeciwdziałania przemocy w rodzinach policyjnych: „MOC – tak, Przemoc – nie!”. W ramach programu Policja wprowadziła we wszystkich swoich jednostkach ośmiogodzinne warsztaty mające na celu podniesienie kompetencji swoich pracowników, a także lepsze zrozumienie przez nich zachowań osób tak doświadczających, jak stosujących przemoc w rodzinie. Za aprobatą Komendanta, Policja chętnie angażuje się w przedsięwzięcia mające na celu przeciwdziałanie przemocy, również te organizowane przez organizacje pozarządowe.


Laureatem w kategorii Instytucja Publiczna został Pan inspektor Michał Domaradzki, Komendant Stołeczny Policji oraz Pan inspektor Dariusz Pergoł, Zastępca Komendanta Stołecznego Policji
.


Komenda Stołeczna została nominowana do Wyróżnienia Białej Wstążki za współpracę z Centrum Praw Kobiet przy tworzeniu podwalin pod powołanie pierwszego w Polsce Centrum Sprawiedliwości w Rodzinie i oddelegowanie funkcjonariuszy policji z różnych dzielnic do cotygodniowych dyżurów poza swoimi macierzystymi komisariatami.
Ta unikalna w skali kraju inicjatywa wychodzi naprzeciw oczekiwaniom pokrzywdzonych kobiet, które mogą w jednej lokalizacji nie tylko uzyskać kompleksową pomoc i wsparcie, ale również w przyjaznych warunkach spotkać się z funkcjonariuszem policji i złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa.


Wyróżnienia „Białej Wstążki” w imieniu Komendy Stołecznej odebrali:


Inspektor Michał Domaradzki, od września b.r. Komendant Stołeczny Policji. Podczas uroczystości nominacyjnej powiedział: „(…) zaufanie przełożonych, współpracowników to jedno, a niemniej ważne, a być może najważniejsze, jest zaufanie społeczeństwa (…) Chciałbym, aby priorytetem we wszystkich naszych zamierzeniach był drugi człowiek, któremu służymy.


Inspektor Dariusz Pergoł służy w policji od wielu lat, obecnie pełni funkcję zastępcy Komendanta Stołecznego ds. Prewencji. Współpracę z Centrum Praw Kobiet rozpoczął wiele lat teamu od wspólnego stworzenia dobrze działającego lokalnego modelu współpracy różnych służb z udziałem prokuratury, służby zdrowia i ośrodka pomocy społecznej. Pokrzywdzone kobiety chętnie współpracowały z organami ścigania i rzadziej wycofywały skargi, dzięki czemu więcej spraw trafiało do sądu, a sprawcy ponosili odpowiedzialność za swoje czyny.

Laureatem w kategorii Pracodawca-sponsor został Pan Artur Poniatowski.


Pan Artur Poniatowski działa w ramach Fundacji Lex Nostra i inicjatywy „Robię niesamowite rzeczy”. Zaczął pomagać w 2011 roku. Najpierw znajomym, zwłaszcza ludziom starszym i kobietom. Jak twierdzi osoba zgłaszająca jego kandydaturę: „pomaganie to sens jego życia i nie ma sprawy, w której nie pomoże. Dla niego słowo dziękuję to wspaniała zapłata”. Działa w ramach inicjatywy zwykłych ludzi, którzy wspierają potrzebujących, bo kochają to robić. Artur Poniatowski zaraża swoimi ideami. Jego chęć niesienia pomocy wynika z szacunku do kobiet, jako osób słabszych, które są często krzywdzone i zaniedbywane.

Laureatem w kategorii Osoba prywatna został Pan Krzysztof Pawłowski.


Krzysztof Pawłowski jest pracownikiem Naczelnego Sądu Administracyjnego. Pomaga, bo uważa, że „nie trzeba udowadniać, że potrzebujesz pomocy – wystarczy zakomunikować”. Tych komunikujących, którym pomaga Pan Krzysztof jest wielu: więźniowie i członkowie ich rodzin, uzależnieni, uchodźcy, a wśród nich także kobiety. Prywatnie pomaga w załatwianiu spraw urzędowych i zdrowotnych, często sam bywa pierwszym powiernikiem. Zawsze wysłucha, pomoże, doradzi, często sięga po swój portfel, bo jak mówi, „czasami dobre słowo to za mało”. Naprawia świat, leczy kobiece dusze, łączy religię, tradycję i charaktery.

 

Serdecznie gratulujemy wszystkim Laureatom!

 

 


Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej realizuje Konkurs oraz Galę w ramach projektu „STOP przemocy wobec Kobiet, STOP przemocy wobec Osób Starszych”. Projekt dofinansowany jest ze środków Programu Fundusz Incjatyw Obywatelskich.