PODZIĘKOWANIA – KONKURS “WYRÓŻNIENIE BIAŁEJ WSTĄŻKI”


Najserdeczniejsze podziękowania za pięć lat współpracy przy realizacji Konkursu „Wyróżnienie Białej Wstążki” dla:


 

Pana Kazimierza Walijewskiego oraz Pana Tomasza Pietrzaka
za włożoną pracę oraz budowanie społeczeństwa potrafiącego przeciwdziałać wszelkim przejawom przemocy

 

Teatru Kamienicaza pięć lat przychylności, życzliwości i goszczenia Gali „Wyróżnienie Białej Wstążki” w stylowych wnętrzach Teatru

 

W.KRUK


za wspieranie inicjatywy Konkursu „Wyróżnienie Białej Wstążki” oraz fundowanie dla Laureatów wykonanych ze srebra białych wstążek .

 

Krajowej Rady Komorniczej


za patronowanie inicjatywie Konkursu „Wyróżnienie Białej Wstążki”

 

Komendy Głównej Policji


za patronowanie inicjatywie Konkursu „Wyróżnienie Białej Wstążki”

 

Ambasady Stanów Zjednoczonych
Ambasadora Stephena Mull’a
Ambasadora w latach 2009-2012 Pana Lee. A. Feinstein’a

za wrażliwość i otwarcie na temat przemocy wobec kobiet oraz sympatię okazywaną Konkursowi „Wyróżnienie Białej Wstążki”

 

Ministra Sprawiedliwości w latach 209-2011 Pana Krzysztofa Kwiatkowskiego
za wkład w zwalczanie przemocy wobec kobiet oraz poparcie inicjatywy konkursu „Wyróżnienie Białej Wstążki”

 

Pana Pawła Broś
za serce, zaangażowanie i wieloletnie przygotowywanie unikatowej oprawy graficznej Konkursu „Wyróżnienie Białej Wstążki”

 

Pana Artura Stefaniaka
za osobiste zaangażowanie i prowadzenie biura prasowego i komunikacji medialnej Konkursu „Wyróżnienie Białej Wstążki”

 

Pani Julianny Otręby
za zaangażowanie i profesjonalną współprace przy wspieraniu organizowania Konkursu „Wyróżnienie Białej Wstążki”

 


Bardzo dziękujemy:


Pani Małgorzacie Dębek i Agencji Dębek oraz Pani Agnieszce Ostojskiej-Badziak wraz z PomOst Communication


za osobiste zaangażowanie, poświęcony czas oraz towarzyszenie w ramach projektu „STOP przemocy wobec Kobiet, STOP przemocy wobec Osób Starszych”

 

Pani Edycie Strzyckiej
za uświetnienie Jubileuszowej Gali Konkursu „Wyróżnienie Białej Wstążki”
nastrojowym występem muzycznym

 

Pani Adriannie Łojszczyk i Panu Michałowi Kuleszy
za wspaniały występ taneczny podczas Jubileuszowej Gali Konkursu „Wyróżnienie Białej Wstążki”

 

Pani Hannie Żudziewicz
za prowadzenie Jubileuszowej Gali Konkursu „Wyróżnienie Białej Wstążki”

 

Pani Annie Adamiak i OXY MANAGEMENT
za otwartość i osobiste zaangażowanie na rzecz Jubileuszowej Gali Konkursu „Wyróżnienie Białej Wstążki”

 

REGENT WARSAW HOTEL

za ogrom serdeczności, bezinteresowność i pomoc.

 

 

Najszczersze podziękowania dla partnerów za współpracę podczas Jubileuszowej Gali „Wyróżnienie Białej Wstążki” realizowanej w ramach projektu „STOP przemocy wobec Kobiet, STOP przemocy wobec Osób Starszych”: