WYKŁAD DR BARTOSZA RYDLIŃSKIEGO 
DLA SŁUCHACZY WILANOWSKIEGO
UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU!

Wczoraj, 16 grudnia br. dr Bartosz Rydliński (https://www.facebook.com/bartosz.rydlinski), współpracownik Fundacji Aleksandra Kwaśniewskiego oraz wykładowca UKSW i AON poprowadził wykład „Lewica-Religia-Polityka” dla słuchaczy Wilanowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, w ramach programu naszej fundacji “Oswajanie Starości”.

Studenci UTW w siedzibie Centrum Kultury Wilanów (https://www.facebook.com/pages/Centrum-Kultury-Wilanów) dyskutowali o tym jak różne nurty szeroko pojętej lewicy odnoszą się do religii i jej miejsca w polityce. Szczególnie żywa wymiana argumentów między prowadzącym a studentami dotyczyła idei rozdziału Państwa od Kościoła oraz możliwych płaszczyzn współpracy między socjaldemokracją a Kościołem katolickim.

W imieniu całego zespołu Fundacji „Porozumienie bez Barier” serdecznie dziękujemy dr Rydlińskiemu.