DŁUGOWIECZNI – ROZPOCZĘCIE KAMPANII

Słowo „stary” kojarzy się nam często z określeniami „niepotrzebny” czy „bezużyteczny”. W ten sposób może się czuć wiele osób w podeszłym wieku, schorowanych, samotnych, odstawionych na boczny tor. Jeśli ich potrzebujemy, to do określonych, stereotypowych ról – kobiety do piastowania wnuków, mężczyzn co najwyżej do pilnowania parkingów. Zbyt często zapominamy jednak o ich potrzebach. O potrzebach naszych dziadków, rodziców – a w przyszłości także nas samych.