DŁUGOWIECZNI – ROZPOCZĘCIE KAMPANII


 

Teraz pora na seniora
Polska – kraj dla starych ludziSłowo „stary” kojarzy się nam często z określeniami „niepotrzebny” czy „bezużyteczny”. W ten sposób może się czuć wiele osób w podeszłym wieku, schorowanych, samotnych, odstawionych na boczny tor. Jeśli ich potrzebujemy, to do określonych, stereotypowych ról – kobiety do piastowania wnuków, mężczyzn co najwyżej do pilnowania parkingów. Zbyt często zapominamy jednak o ich potrzebach. O potrzebach naszych dziadków, rodziców – a w przyszłości także nas samych.
Bo choć w codziennym pośpiechu nie chcemy o tym pamiętać – starzejemy się, także jako społeczeństwo. W 1990 roku co dziesiąty Polak miał 65 lat i więcej, obecnie tyle lat ma już ponad 14 proc. spośród nas. Według prognoz Eurostatu w 2060 r. w tym wieku będzie co trzeci mieszkaniec naszego kraju.
Żyjemy też coraz dłużej, przeciętny Polak – niemal 73 lata, przeciętna Polka – 81 lat. To o mniej więcej sześć lat dłużej niż 20 lat temu i niemal 20 dłużej niż w połowie zeszłego stulecia.
Większość ludzi po sześćdziesiątce cierpi na przynajmniej jedną chorobę przewlekłą. Statystyczny 70-latek – na trzy. Tymczasem w Polsce mamy tylko 300 geriatrów, w szpitalach jest jedynie 47 oddziałów geriatrycznych, w dwumilionowej Warszawie są dwa – dla 20 pacjentów. Brakuje profilaktyki zdrowotnej, wykwalifikowanych opiekunów, zakładów opiekuńczo-wychowawczych, domów dziennego pobytu, a te działające nie mają sprzętu. Mimo że podstawowe potrzeby starszych oraz ich najbliższych coraz częściej przebijają się do świadomości rządzących, wciąż jest problem z ich zaspokojeniem.
Dlatego „Gazeta Wyborcza” i Telewizja Polska oraz fundacja Porozumienie bez Barier Jolanty Kwaśniewskiej i Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy chcą, by starość stała się ważnym i stałym tematem debaty publicznej. By seniorzy wyszli z gett. By prawo powstawało także z myślą o nich, by dbały o nich samorządy. By ludzie w jesieni życia mieli nie tylko należytą opiekę, poczucie bezpieczeństwa, ale także – na równi z młodymi – szansę na realizację pasji, aktywności, by mogli korzystać z dóbr kultury: kina, teatru. By mogli czynnie uczestniczyć w życiu społecznym.
Żeby nie ograniczały ich bariery architektoniczne, nie musieli wytężać wzroku, czytając umowy zapisane drobnym drukiem, by mogli znaleźć miejsce, w którym w dobrych warunkach spotkają się w swoim gronie lub z młodszymi – by podzielić się swoim doświadczeniem.
Zamierzamy pokazywać i promować wartościowe inicjatywy służące seniorom i zachęcać do ich podejmowania. Chcemy się nauczyć słuchać starszych, być z nimi i czerpać z ich wiedzy. Korzystać z siły ich wieku. Teraz pora na seniora. Chcemy, by Polska stała się krajem dla starych ludzi.


Juliusz Braun, prezes zarządu TVP SA
Jarosław Kurski, I zastępca redaktora naczelnego „Gazety Wyborczej”
Jolanta Kwaśniewska, prezeska fundacji Porozumienie bez Barier
Jurek Owsiak, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy


Źródło: Gazeta Wyborcza