LEKARZE DERMATOLODZY WSPIERAJĄ 
FUNDUSZ POMOCY MŁODYM TALENTOM!

Podczas XVI Międzynarodowego Kongresu Dermatologii Estetycznej i Medycyny Anti-Aging odbędą się: loteria oraz licytacja z których to dochód będzie wsparciem dla Funduszu Pomocy Młodym Talentom im. Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich.
Dziękujemy Stowarzyszeniu Lekarzy Dermatologów Estetycznych za inicjatywę!