OKULISTYKA I CHOROBY SIATKÓWKI 
W ASPEKCIE ZDROWEGO I AKTYWNEGO 
STARZENIA SIĘ!

 

Szanowni Państwo,

Według Światowej Organizacji Zdrowia choroby narządu wzroku występują u 285 milionów osób na całym świecie, z czego 39 milionów osób jest niewidoma. Pośród 5 milionów osób niepełnosprawnych w Polsce z orzeczonym upośledzeniem wzroku, ślepota dotyczy około 1,5 mln. Są to w większości osoby po 50 roku życia.


Fundacja Zdrowego Starzenia się zaprasza do udziału w konferencji oraz prezentacji raportu pt. “Okulistyka i choroby siatkówki w aspekcie zdrowego i aktywnego starzenia się”. Wydarzenie odbędzie się 11 lutego, godz. 11.00 w siedzibie Polskiego Związku Niewidomych (ul. Konwiktorska 9, Warszawa).


Do udziału w dyskusji zapraszamy ekspertów, przedstawicieli administracji publicznej, organizacje i instytucje zaangażowane w poprawę zdrowia Polaków m.in.:


• Władysława Kosiniak-Kamysza, Ministra Pracy i Polityki Społecznej,
• Irenę Wóycicką, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP,
• Igora Radziewicza-Winnickiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia,
• Tadeusza Jędrzejczyka, Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia,
• Tomasza Latosa, Przewodniczącego Komisji Zdrowia Sejmu RP,
• prof. Iwonę Grabską-Liberek, Konsultant Wojewódzką w dziedzinie okulistyki,
• prof. Andrzeja Stankiewicza, Prezesa Stowarzyszenia Zwyrodnienia Plamki Związanego z Wiekiem,
• Małgorzatę Pacholec,
Dyrektor Instytutu Tyflologicznego Polskiego Związku Niewidomych.

Serdecznie zapraszamy do udziału!
R.S.V.P. Natalia Miller-Lewandowska
tel. 604 131 100, adres e-mail: [email protected]