SPOTKANIE EKSPERTÓW STRATEGII 
POLITYKI SENIORALNEJ


Spotkanie Ekspertów Strategii Polityki Senioralnej.

W imieniu Pani Prezydentowej Jolanty Kwaśniewskiej oraz Pani doktor Anny Jakrzewskiej – Sawińskiej serdecznie dziękujemy Ekspertom Strategii Polityki Senioralnej za udział w zorganizowanym przez nas, dn. 9 lutego 2015 roku, spotkaniu poświęconemu tematyce starości oraz starzenia się.
Spotkanie było bardzo udane! Było okazją do wymiany doświadczeń, prezentacji aktualnych problemów jak również próbą wytyczenia kierunków dalszej współpracy. Dyskutowaliśmy o profilaktyce starości, integracji międzypokoleniowej oraz  przeciwdziałaniu marginalizacji i społecznemu wykluczeniu seniorów.

Bardzo dziękujemy Pani doktor Annie Jakrzewskiej – Sawińskiej!

Spotkanie pokazało, że działamy wspólnie i nasza dalsza współpraca jest konieczna.