„OSWAJANIE STAROŚCI ZACZYNA JUŻ…
W PRZEDSZKOLU!”

Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie bez Barier” i Asocjacja Edukacyjno-Terapeutyczna „Edu-Tera” rozpoczynają w ramach fundacyjnego programu „Oswajanie Starości” cykl szkoleń dedykowany dyrektorom, nauczycielom, seniorom, rodzicom oraz dzieciom w przedszkolach. Szkolenia wpisując się w profilaktykę starzenia się, mają na celu włączenie seniorów w życie ich wnuków. To również korzystanie z ponadczasowych wartości, których brakuje młodym i młodszym. Warsztat pracy nauczyciela wzbogacony zostanie o narzędzia, metody i techniki, dzięki którym o starości można powiedzieć wszystko, zarówno o jej mocnych ale również słabszych stronach.