WYKŁAD DR BARTOSZA RYDLIŃSKIEGO! 

 

Dzisiaj w Warsztacie Warszawskim, współpracownik naszej Fundacji Pan dr Bartosz Rydliński przeprowadził wykład połączony z dyskusją poświęconą relacjom polsko-żydowskim. Zajęcia pod tytułem “Czy “Ida” może być punktem zwrotnym pojednania polsko-żydowskiego?” dotyczyły różnic w narracjach historycznych pomiędzy Polakami a Żydami, potrzebą pojednania między obydwoma narodami oraz wpływem na ten proces polskiej kultury. “Ida” Pawła Pawlikowskiego był punktem odniesienia do dyskusji między prowadzącym a uczestnikami zajęć z cyklu “Kafejka Międzypokoleniowa”.